Evim werkt voor:

Groepen mensen in alle diversiteit met maatschappelijke organisaties

 

Via concrete programma´s wil EVIM eraan werken dat ook de mensen uit kwetsbare groepen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden kunnen participeren als gelijkwaardige burgers.

Verrijkende diversiteit

Ons uitgangspunt is dat alle burgers het recht hebben om Nederland te ervaren als een plek waar ze zich volwaardig en gewaardeerd voelen. Dit ondanks culturele achtergrond, sekse, leeftijd of geaardheid. Dan kan diversiteit verrijkend werken. Het kan leiden tot een evenredige participatie van iedereen.

Niet vanzelfsprekend

Voor veel groepen mensen is het niet vanzelfsprekend om zich “thuis” te voelen. Complexe problemen als gevolg van migratie, vlucht en/of armoede staan welbevinden en participatie in de weg. 

Eigen kracht

EVIM zet zich ervoor in dat iedereen de eigen kracht leert ervaren en vanuit de eigen mogelijkheden kan participeren. Zodat men zichzelf en alle andere burgers leert waarderen en als gelijkwaardig aan elkaar gaat zien.

Met dit doel voor ogen streeft EVIM naar kris-kras-netwerkvorming en samenwerking op alle niveaus.