Projecten

Project “Handen Ineen”

EVIM organiseert dit project in 2018 in geselecteerde wijken van Tiel, met steun van de gemeente Tiel en de provincie Gelderland.

 

“Handen Ineen” is gericht op dialoog, ideeënvorming en concretisering van plannen voor meer contact en onderlinge verbinding bij burgers in de wijken in alle diversiteit.

Projectactiviteiten

 

• Werving en training van dialoogleiders

 

• 6dialoogtafels in de wijken met een multiculturele bezetting van actieve burgers.

De deelnemers aan de tafels worden in een begeleide dialoog gestimuleerd te komen tot ideeën voor gezamenlijke culturele  activiteiten ter acceptatie van de diversiteit en ter verbetering van de leefbaarheid.

 

• Expertisebijeenkomst voor relevante organisaties in Tiel eind 2018.

Concrete aanzet tot uitwerking van de gegenereerde plannen voor activiteiten voor de komende jaren, uit te voeren door EVIM in samenwerking met de deelnemende organisaties.

Ronde 1 dialoogtafels: 22 maart 13.00 uur tot 17.00 uur van 19.00 uur tot 21.00 uur

Ronde 2 dialoogtafels: 19 april 13.00 uur tot 17.00 uur van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Verbindingen tussen religies

Samenwerkingsproject van EVIM met de Vluchtelingendienst. 

Projectactiviteiten

• Het project is gericht op doorlopende activiteiten voor het leggen van contact, dialoog en verbinding tussen belijders van de diverse religies in Tiel.

 

Interreligieuze viering/ontmoeting in de Sint. Maartenskerk op   23 september 2018   

Zorgen voor de toekomst

Organisatie van dialoogtafels op diverse locaties in Tiel.
Met de nadruk op mijn zorgen om mijn stad. De zorgen die we hebben over de toekomst van onze stad worden gedeeld. Persoonlijke ervaringen met polarisatie, radicalisering en groeiende angstgevoelens worden gedeeld.

Projectactiviteiten

• Georganiseerd in de wijken Tiel West, Oost, en centrum.

 

• Training van dialoogleiders

 

• 5 dialoogtafels bij o.m. de bibliotheek Zinder, de Brede School, kerk en moskee, Welzijn organisatie Mozaïek, Ciciliakapel Tiel, Info centrum Hertogenwijk.

 

• Vervolgactiviteit Dialoog met Smaak in de Brede School Tiel Oost