Onze werkvelden

Wij bewegen ons op de volgende werkvelden:

laagdrempelige ontspanning, ontmoeting en dialoog

bewustwording en emancipatie op maat

advies, informatie en voorlichting over relevante thema’s

deskundigheidsbevordering, studiedagen, training, coaching

samenwerking en netwerkvorming met relevante partners

uitwisseling en borging van de ontwikkelde expertise

Heeft u interesse in een samenwerking? Ziet u ons graag actief in een van uw projecten? Neem dan gerust contact op.