Wie zijn wij?

Het woord evim betekent in het Turks “mijn huis”. De stichting EVIM (Emancipatie Voor Ieder Mens) is in 2014 opgericht met de intentie dat alle burgers de Nederlandse samenleving als een thuis ervaren, waar ze zich volwaardig, gewaardeerd en op hun plek voelen.

Wij zetten ons daarbij vooral in voor de groepen mensen in Tiel die een kwetsbare positie innemen. Voor velen van hen is dat “thuisgevoel” niet zo vanzelfsprekend, vaak door complexe problemen, bijvoorbeeld als gevolg van migratie en vlucht.

Evenals in alle gemeenten in Nederland is met de nieuwe participatiewetgeving in Tiel een meer algemeen participatiebeleid gekomen en een daarmee samenhangende aanpak. Daarbij ligt de nadruk op de zelfredzaamheid en de
samenredzaamheid van alle burgers. Door een terugtrekkende overheid wordt uitgegaan van een samenleving, waaraan iedereen naar eigen vermogen kan meedoen en waaraan iedereen zich kan verbinden. Deze ontwikkeling ligt ten grondslag aan de oprichting van EVIM.

Rukize Kesmer

projectleider

EVIM geeft me de kans om mijn betrokkenheid bij diversiteit in te zetten. Ik bedenk graag innovatieve projecten. Op allerlei niveaus heb ik daar ervaring mee. Die komt me hier weer goed van pas. Ik krijg ook altijd energie van creatief samenwerken.

Sevda Memik-Hancer

projectcoördinator

Stapsgewijs ben ik bij EVIM gegroeid. Mijn kracht ligt bij praktische zaken. Als echte doener voel ik me als een vis in het water bij het regelen van activiteiten. Ook netwerken met maatschappelijke organisaties gaat me goed af.

Türkan Guzin Yamac-Aliskan

voorzitter

Pas als je ergens thuis bent, zal je verdere stappen zetten en de rest komt vanzelf. Met mijn jarenlange ervaring en kennis op het gebied van zorg en welzijn wil ik er graag aan bijdragen dat alle burgers zich hier echt thuis gaan voelen.

Aysenur Kabalay-Dereli

Penningmeester

Ik heb een drukke baan als ondernemer, maar daarnaast lever ik graag mijn bijdrage aan EVIM. Op deze manier kan ik mijn expertise delen en mijn brede netwerk inzetten voor belangrijke sociale aspecten van de Tielse samenleving.

Maria Michielsen

Secretaris

Ik kan steeds weer warmlopen voor diversiteitsprojecten. Daar denk en werk ik graag in mee. Daarom ontwikkel en schrijf ik met plezier voor EVIM. Organisaties zoals deze zijn echt in staat om het verschil te maken!